1177 vårdval psykoterapi

Välj mottagning för psykoterapi i Skåne – 1177

Du som bor i Skåne kan själv välja vilken mottagning du vill gå till för kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonell psykoterapi (IPT) eller psykodynamisk …

Du som bor i Skåne kan själv välja vilken mottagning du vill gå till för kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonell psykoterapi (IPT) eller psykodynamisk terapi (PDT). Du väljer mellan mottagningar som har avtal med Region Skåne.

Psykoterapi sjukskrivning – Vårdgivare Skåne

Psykoterapi och psykologisk behandling – 1177

Den mest kända är psykoterapi. Det finns behandling för många olika diagnoser och tillstånd. Bland annat finns det metoder inriktade på depression, ångest, …

Psykoterapi eller annan psykologisk behandling innebär ofta samtalsbehandling, antingen ensam eller ihop med andra. Ibland kan du få terapi som internetbehandling.

Hur gör jag för att gå i psykoterapi via remiss i Region Skåne?

Hitta en psykolog eller psykoterapeut – 1177

Det finns många sätt att få kontakt med en psykolog eller psykoterapeut. Du kan söka psykoterapi genom sjukvården eller på en privat mottagning.

Du kan söka psykoterapi via sjukvården i din region, eller söka en psykolog eller psykoterapeut privat. Kostnaden varierar.

Skåne: Stöd vid psykisk ohälsa – KBT – Modigo

Dynamisk psykoterapi i Skåne – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden.

Vårdval psykoterapi – Region Örebro län

Psykoterapi sjukskrivning – Vårdgivare Skåne

Inom vårdval psykoterapi behandlas patienter med lättare till medelsvår depression, ångest, stress eller posttraumatiskt stressyndrom. Patienterna är 16 år …

Här finns samlad information om vårdval psykoterapi för remittenter och behandlare.

Hälsoval Malmö – Sankt Lukas

Hur gör jag för att gå i psykoterapi via remiss i Region Skåne?

Din läkare fattar beslut om du är lämpad för den behandling som erbjuds inom vårdval psykoterapi. Du kan se vilken vårdcentral du är listad hos på 1177 …

Läs mer om hur du kan gå i psykoterapi via remiss, vårdval psykoterapi.

Utbud – Kognitiv Psykoterapi – Susanne Rosenberg Petersson

Skåne: Stöd vid psykisk ohälsa – KBT – Modigo

Från den 1 mars 2022 ingår Modigo i Region Skånes Vårdval Psykoterapi med behandlingsformen KBT (kognitiv beteendeterapi). Det innebär att du via din …

VÅRDVAL PSYKOTERAPI. Välkommen till oss om du behöver hjälp att hantera depression, ångest eller stress. Vi erbjuder individuell kognitiv beteendeterapi (KBT).

Vårdval psykoterapi

Vårdval psykoterapi riktar sig till dig som efter bedömning inom psykiatrin har blivit beviljad psykoterapi som behandlingsform.

Hälsoval Malmö – Malmö

psykoterapeuter kan erbjuda följande behandlingar: kort KBT; lång psykodynamisk behandling (PDT); lång KBT. På 1177 Vårdguiden finns en beskrivning av vad det …

Hälsoval Malmö – Vi har avtal med Region Skåne för att arbeta med Hälsoval – psykoterapi. Våra leg.

Utbud: Kognitiv Psykoterapi

Frikort/högkostnadskort gäller inom Vårdval Psykoterapi. … De som är godkända behandlare inom vårdvalet hittar du på 1177.se. Genom Vårdval Psykoterapi …

Samtalsterapi inom Kognitiv beteendeterapi (KBT), handledning och psykologkonsult. Frikort/högkostnadskort gäller inom Vårdval Psykoterapi.

Keywords: 1177 vårdval psykoterapi, 1177 kbt lång

E-mail: mail@tobiasehlig.dk